Kunstofkozijnen
Kunstofkozijnen
Van der Zee BV in
Rotterdam
[Terug naar plaats Rotterdam]

Ontvang gratis en vrijblijvend informatie en aanbiedingen van kunstofkozijn leveranciers in uw omgeving en bespaar! U bent niet verplicht één van de aanbiedingen te accepteren. U zit nergens aan vast.
De aanbiedingen zijn veelal extra scherp geprijsd, uniek en scherper dan direct bij de kunstofkozijnenleverancier en installateur. U ontvangt eenmalig een email.

Van der Zee BV
Graafstroomstraat 21/A
3044AN Rotterdam

tel: 010-2460031

Extra informatie

Bij de keuze van kunstof kozijnen spelen naast esthetische gezichtspunten ook functionele aspecten een belangrijke rol. We hebben hier enkele informaties met waardevolle tips voor u samengesteld, zodat u voor kunstof kozijnen kiest die optimaal op uw behoeftes zijn afgestemd!   
Van overwegingen met betrekking tot het juiste kozijnmateriaal, de kosten en de warmte-isolerende en geluidswerende eigenschappen tot en met inbraakbeveiliging en veiligheid vindt u op de volgende pagina’s wetenswaardigheden rondom kunstof kozijnen. 
 
Kenmerken van de uitrusting 
 
Onverschillig of voor nieuwbouw, renovatie of sanering – de keuze van de passende raamkozijnen speelt reeds bij de objectplanning een belangrijke rol. Want bij de keuze van de raamelementen komt het erop aan, of optische-, technische-, of functionele aspecten op de voorgrond staan. 
 
Principieel kunnen kozijnen onderscheiden worden naar kozijnmaterialen en afdichtingsystemen. 
 
Kozijnmateriaal 
 
De markt voor raamprofielen wordt gekenmerkt door de toepassing van de volgende drie grondstoffen: PVC, hout en aluminium. Welk kozijnmateriaal er gebruikt wordt, hangt af van factoren zoals type gebouw, persoonlijke smaak van de bouwheer en prijs. Maar ook het schadelijk effect op het milieu door productie, gebruik en afvalverwerking van de producten speelt een beslissende rol. De belangrijkste grondstof voor de raamproductie in Duitsland is PVC, dat een marktaandeel van 54 procent heeft. In Europa is het percentage kunstof kozijn constructies gedurende de afgelopen tien jaar van 24 naar 38 procent gestegen. 
 
Recycling 
 
De in het midden van de jaren tachtig gestarte anti-PVC-campagne heeft bij delen van de bevolking tot een negatieve meningsvorming geleid. Dit heeft er echter ook mede toe bijgedragen dat de fabrikanten van kunstof kozijnen zich intensief met de ecologische verwerking van gebruikte kozijnen hebben moeten bezighouden. In de daaropvolgende jaren zijn er talrijke onderzoeken gedaan naar de ecologische beoordeling van de verschillende materialen voor de productie van raamkozijnen. Uit deze onderzoeken is gebleken dat PVC uitstekend geschikt is voor hergebruik. Nog tot 2005 kunnen houten en kunstof kozijnen op de daarvoor bestemde vuilstortplaatsen gedeponeerd worden. Na die datum mogen er alleen nog maar afvalstoffen gestort worden die een gloeirest van minder dan 5% van de uitgangsmassa hebben. Noch houten, noch kunstof kozijnen voldoen aan dit criterium. Daar de levensloop van ramen uit PVC – van de extrusie van profielen en het gebruik en de terugname tot en met de recycling bij de productie van nieuwe profielen – een gesloten, milieuvriendelijke kringloop vormt, levert deze vordering geen nadeel op voor kunstof kozijnen profielen. 
 
Kosten van kunstof kozijnen 
 
Ook het financiële aspect speelt een grote rol bij de beoordeling van het gebruik als bouwmateriaal. Het is in de branche bekend dat het PVC de economische vergelijking met alternatieve grondstoffen kan doorstaan. Terwijl er bij de aanschaffingskosten voor kunstof kozijnen geen zwaarwegende verschillen tussen de grondstoffen zijn, valt de vergelijking van de onderhoudskosten duidelijk in het voordeel van kunstof kozijnen uit. Uit onderzoeken is gebleken dat de kosten voor het onderhoud van houten ramen over een onderzoeksperiode van 25 jaar gezien, tot aan 1800% hoger zijn dan die van kunstof kozijnen. De hoogte van dit percentage hangt natuurlijk van af van de waarde die er door de huiseigenaar wordt gehecht aan het uiterlijke verschijningsbeeld en de functionaliteit van zijn ramen. Er is aangetoond dat de gebruikswaarde van kunstof kozijnen bij acceptabele kosten lang behouden blijft als ze regelmatig worden onderhouden. 
 
Geluidswering 
 
Dat geluidshinder schadelijk is voor de gezondheid, kan niet worden ontkend. Reeds aan hoofdverkeersaders binnen de steden worden geluidsniveaus van max. 90 dB gemeten. Kunstof kozijnen hebben goede geluidswerende eigenschappen en kunnen met dienovereenkomstige beglazing bij geluidsklasse 5 ingeschaald worden. 
 
Aanslagafdichting of middenafdichting? 
 
Principieel onderscheidt men tussen twee afdichtingsystemen: aanslagafdichting – zoals bijvoorbeeld in de systemen S 3000 en S 8000 IQ – of middenafdichting – zoals in het systeem S 7000 IQ. 
 
Aanslagafdichting 
 
Speciaal bij kunstof kozijnen speelt het aanslagafdichting- systeem een toonaangevende rol. De afdichting bij dit systeem gebeurt door een buiten en binnen liggende, blijvend elastische afdichting. Als er misschien water door de buitenste afdichting binnendringt, wordt het volgens het principe van de zwaartekracht door de ontwateringsopeningen naar buiten afgevoerd. De afvoer wordt bovendien door een schuine sponning ondersteund. 
 
Middenafdichting 
 
De afdichtingen die vroeger ter beschikking stonden, bezaten nog niet het kwaliteitsniveau van de huidige. Vooral de weersomstandigheden veroorzaakten schades aan de buitenkant van de kunstof kozijnen, hetgeen afbreuk deed aan de functionaliteit. Dit probleem kon maar op een manier opgelost worden: de afdichting moest tegen schadelijke weersinvloeden beschermd worden en werd van de buitenkant naar het middensponninggedeelte verplaatst. Bij het middenafdichtingsysteem is het belangrijk dat binnengedrongen regenwater door de ontwateringsopeningen naar buiten kan dringen. Door de windbelasting wordt de afdichting aan het aanslagvlak gedrukt, die daardoor met toenemende windsnelheid steeds beter afsluit. 
 
Conclusie Tests op de proefbank leidden tot het resultaat dat beide afdichtingsystemen kwalitatief geen wezenlijke verschillen vertoonden. Zowel middenafdichting als aanslagafdichting maken bij de juiste verwerking van de kunstof kozijnen een dichtheid volgens de hoogste belastingsgroepen mogelijk.